Online customer service
Customer service hotline
Customer service team:
在线客服
Skype
Wangwang:
QQ:
Service time:
8:00 - 17:00

National Advisory Hotline

400-8536-777

Add: No. 17, Tianjin North Road, Yantai Development Zone

Copyright © 2020 Yantai Huaxin Biomedical Science and Technology Co., Ltd

Lu ICP No.14008762 Powered by 300.cn

Huaxin Biomedical

WeChat

Huaxin Biomedical

Mobile official website

Yantai Huaxin Biomedical Science and Technology Co., Ltd

>
Expert team
Wu Chunfu
2020-10-13
Jiang Guohui
2023-05-06
Hui Mi Zhou
2020-10-13
Fang Liang
2020-10-16
Chen Dong
2020-10-13
Li Menghong
2020-10-16
Lu Jianfeng
2020-10-13
Hou Jian
2020-09-10
Zheng Weibo
2023-07-05
Xiao Bo
2023-07-05
Wang Jiao
2023-07-05
Page Up
1
2